Zirkuitu itxiko telebistako sistemas instalatu eta mantentzea,  sistema analogikoak, IP sistemak, ekipo mugikorren kontrolatuta…