Suteen Kontra Babesteko gailu, ekipo eta sistemen mantentze eta konponketa lanak burutzen ditugu, suteen aurka babesteko instalazioen Araudian xedatzen denez. 1942/1993 ED. 1942/1993

ZAGAR SISTEMAS, SL enpresak 1027/2008 EDan, eraikinen instalazio termikoen Araudian, xedatzen diren nahitaezko prozeduren arabera burutzen du instalazio termikoen mantentzea.